UITLEG VERSCHILLENDE BOUWFASES

 

1. Kennismakingsgesprek

Hierin komen uw wensen aan de orde en zal ik u helpen met het maken van een programma van eisen. Aan bod komen ook: het contract met de architect, het budget en de tijdsplanning. Op grond van dit gesprek kan ik een offerte voor u maken. Dit gesprek is vrijblijvend.

 

2. Vooronderzoek / programma van eisen

Ten behoeve van het ontwerp en een goede tekening voor de bouwaanvraag zijn diverse gegevens nodig. U kunt deze zelf aanleveren of door A5 ontwerp en bouwadvies laten verzamelen.  Het betreft hier gegevens als foto's, tekeningen van de bestaande toestand, bestemmingsplan en kadastrale gegevens. In veel gevallen zal er ter plekke moeten worden ingemeten.

 

3. Voorlopig ontwerp

Na onderzoek van de mogelijkheden maak ik een schetsplan aan de hand van uw wensen.

Hierin is een eerste opzet van het bouwvolume zichtbaar en wordt een globale indeling van de plattegrond gemaakt. Tevens komen hier in algemene zin materiaalgebruik, constructie-principe en kostenraming aan bod. In sommige gevallen kan het handig zijn reeds een pre-advies bij de welstandscommissie aan te vragen, zodat er in een later stadium geen tijd verloren wordt bij de vergunningsaanvraag.

 

4. Definitief ontwerp en bouwaanvraag

In deze fase wordt het plan verder uitgewerkt. Ook kunnen de werkzaamheden bestaan uit het voeren van vooroverleg met de gemeente (bijvoorbeeld indien uw plan niet binnen het bestemmingsplan past), het toelichten van het bouwplan bij de welstandscommissie of technisch overleg met instanties als de brandweer.

In deze fase zullen verschillende adviseurs ingeschakeld worden, die uw gebouw toetsen op allerlei aspecten als constructie, brandveiligheid, geluid, etc.

 

5. Bestek

Voor het bestek wordt het plan helemaal gedetailleerd uitgetekend en maak ik een technische omschrijving voor het bouwwerk. Dit vormt samen een document waarin alle afspraken vastgelegd worden.

Om een goede offerte van een aannemer te ontvangen en deze te kunnen vergelijken met andere offertes is een bestek onontbeerlijk. Het bestek wordt in overleg met u opgesteld.

 

6. Aanbesteding

Desgewenst kan A5 ontwerp & bouwadvies geschikte aannemers voor u selecteren, uitnodigen tot het uitbrengen van offertes, de ingediende offertes beoordelen en u adviseren in de aannemerskeuze. Eventueel is in deze fase een bezuinigingsronde noodzakelijk.

Het is gebruikelijk dat twee of drie aannemers een prijs maken aan de hand van de tekeningen en de technische omschrijving.

 

7. Werktekeningen / uitvoeringsfase / bouwbegeleiding

De aannemer met de laagste prijs krijgt meestal de opdracht . In overleg met de belanghebbenden wordt er een tijdsplanning opgesteld. Meestal worden er werktekeningen vervaardigd zodat het plan geheel volgens wens uitgevoerd kan worden.

Tijdens de bouw kan A5 ontwerp & bouwadvies de bouw begeleiden, toezicht op het werk houden, meer- en minderwerk beheren en het werk opleveren.

 

8. Oplevering

Bij de oplevering van het werk ben ik aanwezig om samen met u het werk te controleren of de aannemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

 

KvK: 32141856

Bankrelatie: ING 682906840

Architectenregister: 1.050401.013

T 033-4331183

M 06-48402220

E info@a5ontwerp.nl

 

 

A5 ontwerp en bouwadvies

Spaarnestraat 98

3812 HH Amersfoort

 

 

Haroen Schijf / A5 ontwerp en bouwadvies 2011

 

A5

O N T W E R P & B O U W A D V I E S